30.4.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Nie, nie je. Zákon presne a jasne stanovuje postup pri písomnom hlasovaní v dome. Odporúčame cez advokáta riešiť problém súdnou cestou.