30.3.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle § 11 ods. 6 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov „Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie.“ Prístup k bankovému účtu bez vedomia predsedu SVB vlastník asi najskôr nemôže ani mať. SVB má v banke určite stanovené, kto okrem predsedu SVB má prístup k účtu a možnosť disponovať s finančnými prostriedkami, hádam to môžu byť ešte člen alebo členovia rady SVB, určite nie každý vlastník v dome.

Vysvetlenia k jednotlivým úhradám má právo požadovať. Ide najmä o úhrady z FPUO, ale aj z účtu služieb, pokiaľ nejde o úhrady jednotlivých vlastníkov na účet alebo napríklad vrátky z konečného vyúčtovania. Pred takouto formou „šikany“ ako uvádzate sa asi brániť nedá. Pokiaľ vlastník požaduje doklady, ktoré mu zákon umožňuje, kľudne to môže žiadať aj každý mesiac.