29.5.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Uvádzam § 10 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v ktorom je uvedené čo je možné financovať z fondu prevádzky, údržby a opráv. Ak hovoríte o spoločnom rozvode kúrenia tak výmena sa určite može hradiť z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv v plnej výške.

Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku,údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov, lodžií a tých terás, ktoré sú spoločnými časťami domu. Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia, sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv.