27.7.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Do nekonečna, teda do jedného roka to už musí byť súhlas 2/3 hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome. Po roku (bezvládia) začínate zase s nadpolovičnou väčšinou, neskôr pri nedosiahnutí uvedeného počtu hlasov u jedného z kandidátov to budú zase 2 /3 hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome.

Takéto opakované hlasovanie bolo v jednom spoločenstve 7x, teda do doby, keď sa jeden s kandidátov vzdal, inak by možno volili doteraz. Je to nedokonalosť zákona, na ktorú treba práve teraz pri novelizácii 182 poukázať. Pri opätovnom hlasovaní by mal byť zvolený ten, ktorý získal najvyšší počet hlasov. V opačnom prípade nastáva v dome bezvládie, ktoré môže trvať teoreticky aj niekoľko rokov.