27.4.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Nepíšete aká je výška koeficientu. Nepísaným pravidlom je, že koeficient do výšky 1,2 je prípustný. Samozrejme aj všetky merače majú svoju prípustnú odchýlku. V rámci svojej praxe som mala takúto skúsenosť. Vodárenskú spoločnosť sme neustále žiadali o odpustenie takto údajne spotrebovanej vody. Došlo k odpusteniu nákladov, vždy ale len v časti stočné, ale aj to samozrejme nejaká položka. Preto odporúčam možno aj takéto riešenie a hľadať najmä nejaké spoločné riešenie. Pri rozúčtovaní nákladov by som postupovala štandardne, všetko vyúčtovať v rámci položky vodné a stočné. V rámci fondu prevádzky, údržby a opráv určite nie, museli by to určite schvaľovať vlastníci, a najmä na tieto účely fond neslúži. Tak či tak by to išlo z finančných prostriedkov vlastníkov.