27.1.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Áno, má na to právo. Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v §10 ods. 7 :

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu.