17.9.2020 Zdenka Jurčáková Odborný, konzultant ZSaUN

Vážený pán Dudáš,

objednávkou riešiť práce neodporúčam.

Pri prácach spojených s opravami, rekonštrukciou, údržbou spoločných časti a spoločných zariadení domu a pozemku nad 1000 € by vždy mala byť uzatvorená ZoD v ktorej máte dojednané napríklad: dátum zhotovenia, poistenie dodávateľa prác, možnosť reklamácie vykonaných prác, pokuty za nedodržanie termínu, zádržné a pod. To všetko si pri objednávke neviete dojednať a možno firma aj zanikne a kde budete uplatňovať reklamáciu, ak práce budú nekvalitné. Potom sa znôška pripomienok znesie na správcu.

Viem, že finančné prostriedky vo FO sú majetkom vlastníkov a teda vlastníci nadpolovičnou väčšinou rozhodujú o možnosti ich čerpania.

Ak ste napriek všetkému odsúhlasili svoje riešenie objednávkou, potom ste mali odsúhlasiť aj zodpovednosť za vykonanie prác, dozor nad výkonom prác a správcu z tejto činnosti vynechať prijatím uznesenia, že zodpovednosť, priebeh prác, kvalitu prác bude preberať napríklad trojica určených vlastníkov.

Správca postupoval správne, ak žiadal problém riešiť ZoD, výhrady mám len k dĺžke prípravy – 3 mesiace.