26.2.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Možné to samozrejme je. Ja osobne som sa s takýmto prípadom už stretla, kedy vlastníci riešili problém, že v takejto miestnosti  bolo potrebné vykonať nejaké stavebné práce a paradoxne aj keď ju vlastnila iná spoločnosť nechcela do nej nič investovať. To len tak na okraj.

§ 2 ods. 5 zák. č. 182/1993 Z. z. ide o demonštratívny výpočet, a teda môže a nemusí to takto byť. Predpokladám, že v čase keď sa prevádzalo vlastníctvo k bytom od investora na súkromných vlastníkov to takto bolo dohodnuté a zavkladované. Riešením tejto situácie je prevod vlastníckeho práva na vlastníkov bytov, a teda kúpna zmluva, resp. ak by správca súhlasili darovacia zmluva. Je potrebné to riešiť na schôdzi vlastníkov a osloviť v tejto problematike vlastníka a teda súčasne vášho správcu.