23.4.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Okná bytov sa nepovažujú za spoločné časti domu, a ich výmenu si realizuje a financuje každý vlastník z vlastných finančných zdrojov, nie z fondu opráv. Ak by sa mala výmena okien teoreticky hradiť z fondu opráv, výmena by mala prebehnúť v každom byte a so súhlasom všetkých vlastníkov, aby rozhodnutie vlastníkov nebolo napadnuteľné – v prípade ak by všetci vlastníci trvali na výmene. Podotýkam však, že finančné prostriedky fondu opráv neslúžia na výmenu okien v bytoch, a preto samozrejme správca môže odmietnuť takúto realizáciu, keďže správca je tu na to, aby vlastníkov usmerňoval k dodržiavaniu zákona o vlastníctve.