23.2.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle § 8a ods. 1 zák. č. 182/1993 Z. z. musia zmluvu o výkone správy podpísať správca a osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome (v tomto prípade ide teda o investora keďže je vlastníkom všetkých bytov) a ich podpisy musia byť úradne overené.