23.1.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle § 14b je možné o zmluve o výkone správy, jej výpovedi, zmene formy výkonu správy, prípadne len zmene správcu hlasovať prostredníctvom písomného hlasovania. Predpokladám, že informácia z internetu nebude od overeného zdroja.