22.5.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V tomto prípade je otázne či by zmena počtu osôb mala vplyv na výsledok konečného vyúčtovania. Je potrebné si zistiť či platíte úhrady podľa počtu osôb užívajúcich byt a či sú položky v konečnom vyúčtovaní rozúčtované na počty osôb. Pokiaľ správca rozúčtováva položky podľa reálnych spotrieb alebo možno niektoré na byty (nie na osoby) tak výsledok vyúčtovania by ste mali mať správny, určite ale správcu na to upozornite, aby si chybu v systéme opravil. Reklamáciu konečného vyúčtovania si uplatnite vo vyúčtovaní za rok 2020. V ostatnom prípade, ak by zmena počtu osôb mala vplyv na výsledok vyúčtovania, by som v tejto veci oslovila správcu na vzájomnú dohodu keďže v tomto prípade pochybil správca, avšak na reklamáciu vyúčtovania už nemáte nárok.