23.5.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Je povinnosťou správcu vám vymeniť, resp. dať vymeniť vodomery. Správca by Vás mal informovať o tejto skutočnosti už v pláne údržby a opráv, ktorý Vám predkladá vždy do konca novembra pre nasledujúci rok. To či má správca právo manipulovať s vašimi financiami vo fonde opráv a do akej výšky, je len na vlastníkoch, ktorí by to mali mať odsúhlasené, resp. by to malo byť súčasťou zmluvy o výkone správy.

Štandardne by vás správca mal informovať o tom, že je potrebná peridická výmena vodomerov, mal by predložiť cenovú ponuku a vlastníci by ju mali schváliť, resp. urobiť výber zhotoviteľa. Sú bytové domy, ktoré majú v zmluve o výkone správy stanovený iný postup v takomto prípade.. napríklad, že správca predloží cenovú ponuku napr. zástupcovi vlastníkov a ten má nejakú lehotu na vyjadrenie či súhlasia alebo chcú výber zhotoviteľa (zväčša v prípadoch keď má správca vlastné kapacity), jedná sa však len o zákonné povinnosti (výmena vodomerov, revízie a pod.). Alebo zástupca vlastníkov má schválené kompetencie odsúhlasiť práce takéhoto typu.