24.2.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

V zmluve o výkone správy alebo v zmluve o spoločenstve je vždy uvedené, ktoré služby sa v dome zabezpečujú a ako bude ročný náklad rozdelený na jednotlivé byty. Ak to uvedené zmluvy neobsahujú vlastníci si môžu uznesením a nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov v dome odsúhlasiť, že čistiace rohože, ktoré sú umiestnené v prízemí domu v spoločných priestoroch, teda chodbách(ktoré sú zároveň verejným priestorom), kde príde poštár, návštevy, údržbári, technici a pod. budú platiť z fondu opráv. Do nákladov za upratovanie sa bude potom rátať len mzda, odvody, resp. faktúra za upratovanie a náklad za čistiace prostriedky a použité množstvo vody.