22.1.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Áno. V zmysle § 14 ods. 2 zák č. 182/1993 Z.z. sa rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú prostredníctvom schôdze vlastníkov, vo vašom prípade na zhromaždení alebo prostredníctvom písomného hlasovania. Na prijatie zmeny zmluvy o spoločenstve je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.