24.1.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Nie je oprávnený. Tak ako uvádzate náklady za archiváciu dát by mal mať správca obsiahnuté v poplatku za správu. Ak by aj nie, a chcel by takéto náklady fakturovať bytovému domu, tento poplatok by mal byť obsahom Zmluvy o výkone, ktorá bola riadne odsúhlasená, resp. obsahom platného cenníka, ktorý je schvaľovaný v zmysle Zmluvy o výkone správy.