21.5.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V prvom rade len urgovať a urgovať, písomne, e-mailom… aby ste o tom mali doklad. To je ideálne. Ak by malo dochádzať k poškodeniu vadou na spoločných častiach a zariadeniach domu, skúste to riešiť aj zvolaním schôdze vlastníkov a predniesť tento problém tam v konkrétnom bode o tom. Máte možnosť 1/4 vlastníkov požiadať správcu o zvolanie schôdze, ak správca k zvolaniu nepristúpi v danej lehote, môže schôdzu zvolať 1/4 vlastníkov. Na základe prijatých uznesení na schôdzi vlastníkov správca musí reagovať. Ved’ ak by malo dôjsť k oprave fasády domu je najpravdepodobnejšie, že o tom budú musieť rozhodnúť vlastníci bytov a nebytových priestorov. V opačnom prípade, ak to bude beznádejné a správca bude ignorovať všetky vaše pokusy skúste sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu.