21.5.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Keďže zmenu formy správy zo správcu na spoločenstvo ste si už nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a NP v dome odsúhlasili budete ďalej pokračovať § 7, ods. 8, § 7d, ods.3

Pred rozhodnutím o zlúčení ste si dúfam odsúhlasili znenie Zmluvy o spoločenstve, orgány spoločenstva a dohodli, že účet v banke bude samostatný pre váš dom, upravili ste si hlasovanie. Zápis zmien je predmetom registrácie do 7 dní prísl. správnemu orgánu. Upravenú zmluvu musí po registrácii predseda doručiť každému vlastníkovi bytu a NP v dome.