22.1.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Trvám na tom ako som uviedla, že je potrebné kľúč k rozdeľovaniu odmeny dať odsúhlasiť na schôdzi vlastníkov. Teoreticky prerozdelenie rovnakým dielom tvorbu odmeny alebo percentuálne pre všetkých zástupcov vlastníkov.

Je potrebné sa aj u správcu informovať akým spôsobom sú zástupcovia vlastníkov odmeňovaní a prečo bola celá natvorená odmena zaslaná len hlavnému zástupcovi vlastníkov. Je dosť možné, že je to takto u správcu zaužívané. Preto odporúčam si toto zistiť a žiadať o zmenu odmeňovania.