20.4.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Najprv by som si to chcela ozrejmiť či to dobre chápem. Ide o bytový dom, teda sa naňho vzťahuje zákon o vlastníctve. Na LV sú zapísané byty, nebytové priestory, ktoré ale vlastníci kupovali za účelom krátkodobého prenajímania (hotelový program). Kto o to záujem nemá, byt klasicky užíva štandardným spôsobom? Správca si môže stanoviť poplatky, ide o to, že mu to musia vlastníci právoplatne schváliť. V každom prípade, ak to dobre chápem, tento poplatok by mal spĺňať účel poplatku vôbec za to, že hostia, ktorých mám v apartmáne môžu využívať služby recepcie, wellnes a kaviarne. V takom prípade, by to mali platiť len byty, ktoré vstúpili do tohto programu, nie všetky byty. Neviem si inak predstaviť o aký poplatok by mohlo ísť, keďže tieto priestory sú v súkromnom vlastníctve, nie v spoločnom vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Pokračovanie v otázke: Áno sú to byty, aj na LV je bytový dom. Musí to mať správca od nás schválené písomne? Pretože bola neoficiálna schôdza na parkovisku, kde nikto ešte nebol ani zavkladovaný do katastra, kde mu hneď všetci vyjadrili nesúhlas s tou recepciou a on nám potom napíše do mailu, že sme sa dohodli. Nikto mu nič nepodpisoval. Môžem to odmietnuť platiť, keď som nie som v hotelovom a služby recepcie nebudem využívať?

 

20.4.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Pokračovanie odpovede: Schválené to musí byt oficiálnou cestou, a teda prostredníctvom schôdze vlastníkov alebo písomným hlasovaním. Oba musia mať svoje náležitosti v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Keďže ste neboli ani zaevidovaní ako vlastníci bytov nemohli ste to správcovi ani odsúhlasiť. Právo hlasovať má vlastník bytu, nebytového priestoru alebo splnomocnená osoba. Stretnutie na parkovisku bolo maximálne neformálne a nemohlo sa jednať o právoplatnú schôdzu. Zavedenie poplatku a jeho výška  musí prejsť schválením v dome.