19.8.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Moja skúsenosť správcu k plynových sporákom. Správca si to zabezpečil nasledovne: regulátor tlaku plynu a plyn po merač, klasika zodpovednosť správca a úhrada z FPUO. Sporáky taktiež v rámci revízie spoločnosť skontroluje, a úhrada sa realizuje na základe finančných kompetencii zástupcu vlastníkov tiež z FPUO, pokiaľ by však už na sporáku, hadici bola zistená závada jej odstránenie si hradí sám vlastník.

Pri individuálnom plynovom kúrení: V zmluve o výkone správy s takými bytovými domami má správca zapísané, že zodpovednosť za vykonanie revízie nesie vlastník bytu alebo nebytového priestoru. Samozrejme často sa stáva, že vlastníci si revíziu vykonať nedajú.