18.5.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Predpokladám, že k zmene dochádza z dôvodu, že správca sa stal platcom DPH. Ak správca zvyšuje výšku poplatku za správu musia to vlastníci bytov a nebytových priestorov vopred schváliť.