17.2.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Spôsob rozúčtovania jednotlivých položiek pre účely konečného vyúčtovania sú zväčša vopred odsúhlasované vlastníkmi na dobu neurčitú. Ak to tak máte, resp. ak to má spoločenstvo takto ustanovené v Zmluve o spoločenstve je to správne.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, spôsob rozúčtovania je podľa môjho názoru správny. Vo väčšine sa stretávam s rozúčtovaním poistenia bytového domu podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov. Samozrejme sú bytové domy, ktoré to môžu mať rozúčtované na byty rovným dielom, ak si to takto vlastníci schválili.