17.2.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Nemožno vymedziť ako samostatné jednotky priestory, ktoré sú príslušenstvom bytu, ale ani priestory, ktoré tvoria spoločnú časť domu. Lodžie sú spoločnou časťou domu v zmysle § 2, ods. 4 zákona o vlastníctve bytov s NP s tým, že výpočet spoločných častí domu v zmysle zákona je iba demonštratívny. Nejedná sa o priestorovo vymedzenú časť budovy, ktorú by bolo možné charakterizovať ako miestnosť, alebo súbor miestností, ale o konštrukčné prvky vonkajšej konštrukcie obvodových múrov domu, ktoré už svojim technickým riešením a funkciou musia byť spoločnými časťami domu tak, ako obvodový plášť budovy.

Tento princíp sa uplatňuje aj v prípade, ak sa jedná aj o prvky priliehajúce k bytom a je nepodstatné, že na lodžiu má prístup iba vlastník priliehajúceho bytu. Opravu a nie sanáciu s následnou hydroizoláciou vlastník určite pred 20 rokmi nerealizoval. Preto rozhodnutie väčšiny vlastníkov by mal skôr uvítať, ako negovať, veď sa zhodnocuje aj časť jeho majetku a zvyšuje cena jeho bytu.