16.4.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Postup predsedu SVB nie je správny, ide o úmyselné obchádzanie dohodnutých zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami vo vašom SVB, a teda úmyselné zneužitie finančných prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv. Predpokladám, že máte takéto zásady hospodárenia schválené, ako uvádzate.

V zmysle § 7c ods. 4 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov „Predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí.“