16.4.2020 Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

ÁNO. Novela zákona o vlastníctve bytov č. 476 v § 14b, ods. 5 jasne znie: Súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona v spoločných častiach bytového domu (zákon č. 447/2008 Z. z.).