16.2.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V prvom rade, by bolo dobre, aby ste objasnili či máte nejaký podklad na základe čoho ste si namontovali parabolu na strechu. Ide totiž o spoločnú časť bytového domu. Ak si vlastníci takéto súkromné paraboly montujú na spoločné časti bytového domu, mali by to mať odsúhlasené na schôdzi vlastníkov – zlegalizované. Strecha je spoločná časť bytového domu a ide väčšinou o dosť háklivú časť, ktorá sa veľmi ľahko a rýchlo dá poškodiť, preto asi aj tento postup správcu (z dôvodu ochrany spoločného majetku bytového domu).

Na otázku či má správca na to právo, všetko záleží či takýto poplatok má správca vlastníkmi odsúhlasený (súčasť zmluvy o výkone správy alebo cenníka, ktorý je súčasťou zmluvy o výkone správy). Je dosť možné, že takýto postup máte odsúhlasený v Zmluve o výkone správy, že na strechu je možné ísť len za účasti správcu a keďže pôjde o úkon nad rámec povinnosti správcu v zmysle zák. č. 182/1993 Z. z. tak si to správca bude účtovať osobitne na účet konkrétneho vlastníka, ktorý takýto úkon potrebuje, v tomto prípade Vy, kedy potrebujete ísť skontrolovať parabolu. Odporúčam preto overiť si vyššie uvedené.