17.5.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Úplne v prvom rade je potrebné zistiť príčinu vytápania. Pokiaľ vlastník bytu má poškodenie na súkromných veciach, a teda vytápanie z WC, pretekajúca vaňa, umývadlo, práčka, žiaľ správca nemá nič s tým spoločné, a je potrebné, aby ste si to vyriešili navzájom. Ak by však došlo k poškodeniu na spoločných zariadeniach, napr. vodovodné, kanalizačné potrubia, je potrebné, aby to začal riešiť samozrejme správca. V takomto prípade má správca právo aj vstupu do predmetného bytu v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas za účelom obhliadky, resp. opravy v zmysle zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Je preto potrebné stále urgovať najmä osobu, v ktorej byte sa nachádza dané poškodenie, v tomto prípade by som to robila už písomne a opakovane za účelom možného budúceho dokazovania. V prípade, ak by to nešlo zmierlivou cestou dohody a odstránenia závady a následnej škody, a škoda na vašom byte je fakt značná, uvažovala by som nad podaním návrhu na vydanie neodkladného opatrenia v zmysle Civilného sporového poriadku, v ktorom by som žiadala o uloženie povinnosti sprístupniť byt za účelom zistenia poškodenia, ktoré spôsobuje následné škody na majetku iných vlastníkov bytov.