15.2.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Rada je orgánom spoločenstva. V prípade, že Váš bytový dom nemá zriadené spoločenstvo, ale máte podpísanú zmluvu o výkone správy so správcom, tak v takomto bytovom dome sa rada nezriaďuje. Tak ako vravíte, máte správcu a zástupcov vlastníkov.

Samozrejme správca by mal reagovať na každý podnet od vlastníka, či už podaný elektronicky alebo písomne. Ak máte pocit, že správca nereaguje na Vaše elektronické správy, skúste ich kontaktovať písomne, pričom pre účely dokazovania odporúčam dať si potvrdiť podnet, ktorý podávate. Ak správca vôbec na Vaše podania nereaguje, je tu možnosť aj osobnej komunikácie so správcom prečo nekoná vo veci Vašich podnetov. V prípade úplnej ignorácie môžete dať preveriť konanie správcu podnetom na Slovenskú obchodnú inšpekciu.