15.2.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Asi Vás nepoteším, ale samotná skutočnosť, že si Vy myslíte, že pán sused nie je spôsobilý na samostatné bývanie nestačí asi na to, aby ho nejaká inštitúcia riešila ako prípad. Domovník žiaľ nemá kompetencie v takejto situácii. Odporúčam, ak je to len trošku možné nakontaktovať sa na rodinných príslušníkov a riešiť to s nimi.

Píšete však, že sa správa ako by býval  v bytovom dome sám (ďalej nerozvádzate). Ak by toto správanie bolo také, že ostatných vlastníkov obmedzuje v riadnom užívaní svojich bytov , narúša občianske spolunažívanie a dobré susedské vzťahy, mohli by ste podať  podnet na príslušný okresný úrad ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.