14.4.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V prvom rade, neviem o tom, aby ste sa na liste vlastníctva mohli dočítať plochu bytu. Plocha bytu alebo nebytového priestoru sa uvádza len v zmluve. Takže vlastníci bytov si v minulosti odkúpili nielen byty do osobného vlastníctva, ale aj nejakú časť spoločných priestorov. Z toho čo píšete mi nie je jasné to, či ide o naprík­lad chodbu pred bytom, a tým si zväčšili byty a došlo k zápisu takto zväčšeného už bytu na LV, alebo ide o kúpu spoločného priestoru niekde v inej časti bytového domu a tieto priestory si odkúpili a zapísané na LV boli ako nebytové priestory? Vlastníci, ktorí si v minulosti takýto priestor odkúpili, predsa musia vedieť, čo si odkúpili a či užívajú správne priestory. Ak majú tieto priestory zapísané na LV, musia mať doklad o ich kúpe.

Čo sa týka správcu a jeho stanoviska, že nemôže od vlastníkov pýtať staré zmluvy, tak to nesúhlasím. Pri preberaní bytového domu do správy, je pre správcu najlepšie vychádzať zo zmlúv o prevode bytu do osobného vlastníctva, súčasťou ktorých sú pôdorysy bytu, rozlohy a vyznačené aj pivnice, resp. iné priestory, ktoré sa prevádzajú do vlastníctva. Nevidím dôvod, prečo by správca nemohol o tieto zmluvy požiadať. Prosím, skúste sa presnejšie vyjadriť, ak máte záujem, lebo zatiaľ vám viem dať len takéto stanovisko.