14.12.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Nárok na platbu za správu správcovi zaniká v prípade nepredloženia plánu opráv na nasledujúci rok do 30.11. , a teda vo Vašom prípade od 1.12.2022 správca nemá nárok na platbu za správu. Platiť by vlastníci nemali až do doby predloženia.

Ak správca nepreložil plán opráv v rokoch 2020,2021 a taktiež teraz v roku 2022, vlastne už by ste mali mať správu dva roky zadarmo.

Na vrátenie poplatku za správu sa bude vzťahovať bežná premlčacia doba 3 roky, teda ešte máte právo uplatniť si vrátenie poplatku za správu od 1.11.2020.

Je potrebne vyzvať správcu na vrátenie finančných prostriedkov a predloženie plánu opráv, inak je možné domáhať sa týchto platieb súdom.