17.2.2020 Zdenka Jurčáková Odborný, konzultant ZSaUN

Nuž poradiť tak, aby boli všetci spokojní asi nedokážem. Prostriedky fondu opráv sú finančnými prostriedkami všetkých vlastníkov bytov v dome. Teda vlastníci rozhodujú hlasovaním o ich použití.

Zástupcovi vlastníkov nemožno na druhej strane uprieť snahu, že chcel, aby boli všetky priestory v dome čisté a vymaľované. Ak by začal každý maľovať sám a ešte aj rôznymi odtieňmi farieb, neviem si predstaviť, ako by to v dome vyzeralo.

Neviem výmery vymaľovaných plôch, teda nemôžem posúdiť či 2.000 € je veľa alebo málo.

Zákon porušený bol, nakoľko vlastníci s takýmto postupom nevyslovili súhlas.

Ak chcete v dome pokoj, na najbližšej schôdzi túto iniciatívu zástupcovi vlastníkov vytknite s tým, že aj do uznesenia uveďte, že vyslovujete dodatočný súhlas, ale ak by k takémuto počinu došlo v budúcnosti ” jeho snahu” oceníte tak, že musí v plnej výške neodsúhlasene finančné prostriedky do FO vrátiť.

Extrémom môže byť podanie žaloby na súd o vrátenie neoprávnene použitých finančných prostriedkov. K akej nevraživosti dôjde po žalobe musíte zvážiť, truc politika niektorých vlastníkov potom ide až do extrému.

Pozdravujem.