12.5.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Neuvádzate či hlasovanie prebehlo v rámci schôdze vlastníkov bytov alebo v rámci písomného hlasovania. Prízvukujem, že elektronické hlasovanie nie je novým ďalším spôsobom rozhodovania vlastníkov, ide len o novú formu hlasovania. Teda predpokladám, že bola vyhlásená schôdza vlastníkov alebo písomné hlasovanie.

Funkčné obdobie predsedu SVB sú 3 roky, po jeho uplynutí, resp. pred uplynutím, aby mal byť predseda potvrdený vo svojej funkcii alebo zvolený nový predseda SVB. Za týmto účelom ste aj hlasovali. Avšak vlastníkom sa vo vašom prípade nepodarilo zvoliť predsedu. Aplikovala by som teda ďalej § 7c ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a NP, a teda do času zvolenia predsedu, by jeho funkciu mal vykonávať člen rady určený radou. Ďalej uvádzam, že schôdze alebo písomné hlasovania sa uskutočniť môžu, je však potrebné dodržať potrebné pandemické opatrenia.

Pozor!!! Keď budete zvolávať schôdzu alebo vyhlasovať písomné hlasovanie s bodom voľba predsedu, pôjde o hlasovanie o tej istej veci v rámci jedného roka. Je potrebné aplikovať § 14b ods.6  zákona o vlastníctve bytov a NP.