6.4.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Správca teda finančné prostriedky previedol, ale predložil doklady, ktoré podľa vašich tvrdení nie sú relevantné. V prvom rade odporúčam, aby s pôvodným správcom komunikoval nový správca, a nie vy ako vlastníci bytov. Nový správca by teda mohol vedieť, ako v takejto situácii postupovať. Odporúčam v prvom rade písomnú výzvu zo strany správcu na predloženie písomnosti, ktoré stanovuje § 9 ods. 6 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V prípade úplnej ignorácie zo strany pôvodného správcu, môže nový správca zvoliť aj vymáhanie súdnym konaním, keďže ide porušenie zákonnej povinnosti.