23.1.2023 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

K technickej časti Vašej otázky sa nebudem vyjadrovať.

Čo sa týka preplatenia možnej vzniknutej škody je potrebné najprv uviesť na pravú mieru to, že správca zo svojich peňazí nie je povinný nič platiť, pretože predpokladajme, že škoda či už na spoločnom zariadení alebo následne na Vašom byte nevznikla konaním resp. nekonaním správcu.

Ak by ste mali mať hradenú vzniknutú škodu za predpokladu, že sa preukáže, že dochádza k poškodeniu Vášho bytu z dôvodu problému na spoločnom zariadení, škoda by Vám mohla byť hradená keď už z finančných prostriedkov bytového domu. Bytový dom je určite poistený a taktiež by ste mali mať poistený aj Vy byt, preto by sa mohli tieto veci riešiť poistkou.