8.1.2023 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Tzv . „stúpačky“ v bytoch sú spoločným zariadením bytového domu a teda ich oprava alebo výmena by mala byť financovaná z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv.

V tomto prípade je na výber celková výmena v celom dome alebo ak je to technický možné a efektívne tak čiastková oprava len vo Vašom byte. Je to na rozhodnutí vlastníkov v bytovom dome. Ak by sa realizovala len čiastková oprava vo Vašom byte aj tá by mala byť hradená z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv.

Skúste sa v tejto veci obrátiť priamo na Vášho správcu bytového domu.