ZSaUN aktuálne

Domovská stránka » ZSaUN aktuálne

Ako postupovať, keď vlastníci nespolupracujú

Poruchy v bytovom dome, ktoré môžu ohroziť život, zdravie a majetok Keď sa rozhodneme pre kúpu bytu, sme si vedomí čo všetko kupujeme? Mnoho vlastníkov v bytovom dome vyhradzuje starostlivosť len o svoj byt respektíve nebytový priestor. Fakt, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru je aj spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku je samotnými vlastníkmi posúvaný do ústrania ako nepodstatný. Zrkadlom tohto tvrdenia je neúčasť na schôdzach vlastníkov, nezáujem o upratovanie spoločných priestorov v dome a všeobecnú starostlivosť o bytový dom.

2023-04-26T06:49:03+02:0019. marca 2023|

Nová vyhláška Ministerstva hospodárstva SR o rozpočítavaní nákladov za množstvo tepla

Ako sme Vás už skôr informovali v roku 2022 [...]

2023-02-08T16:37:34+01:007. februára 2023|

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny [...]

2023-02-07T21:14:36+01:007. februára 2023|
Go to Top