V dňoch 19.-21.4.2023 sa uskutočnila 12. medzinárodná konferencia „Správa budov 2023“, ktorá je najväčšou konferenciou svojho druhu na Slovensku. Tohto roku sa jej zúčastnilo vyše 300 účastníkov, čím sa účasť dostala na obdobie pred coronavirusovou pandémiou.

Za tak bohatú účasť chceme poďakovať všetkým účastníkom, nielen partnerským firmám, ale aj správcovským spoločnostiam, družstvám, spoločenstvám vlastníkov a všetkým, ktorých správa zaujíma.

Zvyšovanie odbornej úrovne správcov je jednou z priorít Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností. Odborný program bol preto rozdelený do sekcií, ktoré boli zamerané na financovanie, obnovu a komfort bytových domov. Prezentujúce spoločnosti predstavili novinky a možnosti, ktoré prináša so sebou moderná technológia.

Sekcia meranie a rozpočítavanie doniesla so sebou množstvo noviniek, súvisiacich s novou vyhláškou o rozpočítavaní tepla. Každoročným „bonbónikom na torte“ býva sekcia prevádzky a údržby bytových domov. Tu sa zodpovedali  jednak otázky správcov, ktoré boli zaslané pred konferenciou, ako aj témy, ktoré si správcovia žiadali:  povinné kontroly, revízie a prehliadky v bytovom dome, riešenia problémov pri správe budov a pod. Absolútnou novinkou bola informácia o novom akreditovanom kurze „Základy správy bytového fondu“. Kurz je určený pre zástupcov vlastníkov bytových domov, predsedov a členov rád spoločenstiev vlastníkov.

12.ročník konferencie zaznamenal úspech na viacerých úrovniach, či už počtom účastníkov, zmenou organizácie alebo pozitívnymi vyjadreniami zo strany zúčastnených aj keď na oficiálnom vyhodnotení konferencie ešte stále pracujeme.

Dúfame, že aj Vaše pocity z konferencie boli pozitívne a odišli ste s novými znalosťami a informáciami.

Tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutie.

Fotogaléria