8.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

Vo všeobecnosti platí, že vlastníci bytov a nebytových priestorov sú tí, ktorí si vyberajú a rozhodujú každého dodávateľa nejaké plnenia pre bytový dom, prípadne nejaké zmeny s tým súvisiace, teda o výbere poisťovne a rozsahu poistenia, poistnej sume rozhodujú vlastníci.

V záujme dojednania čo najlepších podmienok pre bytový dom, mnoho správcov má veľmi výhodne poistené všetky bytové domy  v jednej poisťovni ako súbor budov.  V takomto prípade dávajú správcovia pravidelne prehodnocovať poistenie domov aj bez vedomia vlastníkov a v ich záujme aj poisťovať  ďalšie možné riziká.  V takýto postup musí byť samozrejme schválený v zmluve o výkone správy.

V opačnom prípade by mali o všetkom rozhodovať vlastníci.