23.1.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Požiadajte správcu o informáciu, ale ak sú podpisy vlastníkov úradne overované, nie je potrebné,  aby boli ďalší overovatelia z radov vlastníkov ustanovaní.