20.1.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Zákon č. 182/1993 Z. z. takýto spôsob rozhodovania vlastníkov nepozná a v súčasnosti ani nepodporuje. V zmysle § 14 ods. 2 zák. č. 182/1993 Z.z. sa rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú na schôdzi vlastníkov (zhromaždení) alebo písomným hlasovaním.

Ak by sme sa aj bavili v teoretickej rovine, že to zákon nezakazuje, úprava takéhoto hlasovania by bola veľmi náročná. Hlasovanie musí byť overiteľné. Ak vlastník nemá elektronický podpis? Emailovú adresu je možné zneužiť.