9.3.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Uvádzam znenie zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Podľa tohto ustanovenia je vašou povinnosťou uhrádzať platby či už za plnenia alebo do fondu prevádzky, údržby a opráv. Následne je v takomto prípade ale potrebné zistiť, ako sú náklady rozúčtované pri konečnom ročnom vyúčtovaní. Počty reálne bývajúcich osôb sú pre spoločenstvo smerodajné a potrebné najmä vtedy, ak sa niektoré náklady za spotrebované plnenia rozúčtovávajú na počty bývajúcich osôb. Ako príklad uvádzam vami spomenuté náklady na elektrickú energiu za výťah, možno ich máte v bytovom dome rozúčtovávané na počty bývajúcich v byte, v takom prípade by boli vaše náklady 0 EUR, ak však sú rozúčtovávané na byty bez ohľadu na počet bývajúcich tak budú vaše náklady také isté ako pre byt, kde býva 5 ľudí. Ako spoločenstvo musíte mať vopred dohodnuté zásady pre rozúčtovanie jednotlivých plnení, ktoré bytový dom užíva. V zmysle 10 ods. 7 zák. č. 182/1993 Z. z. vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu.